Ad Zelfstudie: (strategische component):

Basis, klas 1, 2, 3 (niet complex, met begeleiding)Gevorderd, klas 3, 4 (enigermate complex, semi-zelfstandig)Competent, klas 5,6Complex, geheel zelfstandig
De leerling:De leerling:De leerling: 
* maakt huiswerk, maakt opdrachten, luistert en participeert aan de hand van concrete richtlijnen. * kiest onder begeleiding eenvoudige leerstrategieën – maakt aantekeningen, stelt vragen – en past deze toe aan de hand van duidelijke instructie. * leert doelgericht (geconcentreerd en taakgericht)) in korte, enkelvoudige taken aan de hand van concrete richtlijnen, met externe motivatie.* maakt huiswerk, maakt opdrachten, studeert, luistert en participeert aan de hand van globale richtlijnen. * kiest eenvoudige maar ook enkele complexe leerstrategieën met enige begeleiding en past deze toe – maakt aantekeningen, stelt vragen, controleert. * leert doelgericht (geconcentreerd en taakgericht) in middellange en meervoudige taken aan de hand van globale richtlijnen, met externe en interne motivatie.* studeert zelfstandig: bereidt zich voor op toetsen, maakt huiswerk zelfstandig, maakt opdrachten/werkstukken, luistert actief en doet actief mee tijdens lessen. * kiest zelfstandig effectieve leerstrategieën en past deze toe: maakt aantekeningen, stelt vragen, controleert, schematiseert en vat samen. * leert doelgericht: geconcentreerd, motiveert zichzelf, richt zich zelfstandig op de uitvoering van een taak.
Kritisch denken Creatief denken Probleem oplossen Zelfregulering

Kritisch denken

Creatief denken

Probleem oplossen

Zelfregulering

Kies een onderwerp:

Zelfstudie
Studieplanning
Verantwoordelijkheid
Zelfredzaamheid